Stichting
Sleener Toren Concerten

 
Secretariaat: L. Klein
Diphoorn 18
7842 TB Diphoorn
tel. 0591-647190

Bankrek. nr.: 37 71 14 065
(Rabo Klenckeland)

Na het volledig opdrogen van subidiestromen heeft de Stichting Sleener Toren Concerten helaas moeten besluiten geen concerten meer te organiseren en alle activiteiten te staken.


De Stichting Sleener Toren Concerten werd op 24 april 2002 opgericht en was in feite de opvolger van de "Orgelcommissie" van de Nederlandse Hervormde Kerk te Sleen. Deze commissie organiseerde in een periode van tien jaar zo'n veertig concerten met het doel geld bijeen te brengen voor het onderhoud van het Vollebrecht orgel dat de kerk in Sleen siert. Na die periode vonden de leden van de "Orgelcommissie" het welletjes en is de stichting, mede op grond van de wens van de gemeente Coevorden om de concertreeks voort te zetten, door een aantal enthousiaste Sleners opgericht. De stichting had geen formele band met de Hervormde Kerk, behalve als huurder van het kerkgebouw.
De gemeente Coevorden heeft indertijd de realisering van haar wens om de concertreeks in stand te houden gehonoreerd met een jaarlijkse subsidie aan de stichting. Helaas is deze subsidie na een periode van afbouw enkele jaren geleden helemaal stopgezet. De stichting kende geen donateurs of andere contribuanten en was dus voor haar financiering geheel afhankelijk van de opbrengst van de verkochte toegangsbewijzen. Na een periode waarin een wat gematigder programma werd aangeboden is toch gebleken dat het voortbestaan van de stichting zonder subsidies financieel niet meer haalbaar was.
Omdat een zoektocht naar (personen met) ideeën om de Stichting een nieuwe impuls te geven niets opleverde heeft het bestuur helaas moeten besluiten de stichting op te heffen.

Het bestuur van de stichting bestond uit de volgende personen:

  • Monique van der Linden, voorzitter

  • Bert Vastenburg, penningmeester

  • Luuk Klein, secretaris

  • Hennie Woldring, lid

  • Frans Breukelman, lid

De stichting probeerde ieder jaar een gevarieerd programma van concerten aan te bieden en gaf U daarmee de gelegenheid te luisteren naar diverse soorten, soms minder bekende, muziek uit het (licht) klassieke repertoire.